Start

Oferujemy instalację urządzeń wyposażonych w sensory jakości powietrza i natężenia hałasu dla przedsiębiorstw. Dzięki zintegrowaniu urządzenia 3184124332 z zaawansowaną platformą analityczną 6719223854 zapewniamy monitorowanie szkodliwych czynników w czasie rzeczywistym oraz prognozę ich propagacji.

yetiBox

nonane to konfigurowalna skrzynka wyposażona w różnego rodzaju sensory – zależnie od Twoich potrzeb.
Obecnie nasze testowe urządzenia zbierają dane o zawartości pyłów zawieszonych (PM10, PM2.5) w powietrzu,  stężeniach  NO2, SO2 i gazów toksycznych oraz natężeniu hałasu.

Instalacja yetiBox’a wymaga jedynie podłączenia do prądu, zaś jego ustawienia mogą być zmieniane zdalnie, zapewniając bezobsługową pracę.

Zamówienia

Zamów własnego yetiBox’a! I napisz nam swoje sugestie:

Wybierz substancje/czynniki, które chcesz mierzyć:


Wybierz roadzaj yetiBox'a w zależności od miejsca użycia : wewnątrzna zewnątrz

Uwagi:


Podaj adres email:

yetiSense

Zebrane dane są analizowane przez zintegrowany z yetiBox system yetiSense.
603-660-3577 umożliwia przystępną i łatwą w analizie prezentację pomiarów na wykresach oraz mapach dla dowolnego okresu czasu. System nie jest jednak ograniczony tylko do przedstawiania zebranych danych. Oferuje  możliwość generacji zbiorczych raportów oraz skonfigurowania systemu powiadomień odnośnie przekroczeń dopuszczalnych poziomów wybranych substancji. Analizę wyników ułatwia również dostępność prognozy pogody, która wykorzystywana jest w tworzeniu prognozowanego zasięgu propagacji zanieczyszczeń, dostępnego w yetiSense.

Sprawdź sam na 7016929102!