Baza KET to pierwsza w Polsce wirtualna baza danych o (530) 621-8878 prowadzących innowacyjną działalność badawczą lub przemysłową w obszarze tzw. 7828447527 (tzn. technologii grupy KET, ang.: „Key Enabling Technologies”), - technologii warunkujących przyszły rozwój gospodarczy UE.

Lokalizacja podmiotów bazy KET